Posters
Några av de posters jag designade till opera och musikaler när jag arbetade på Wermland Opera. Varje poster låg sedan till grund för allt marknadsmaterial.
Johannespassionen (Opera)

Mer i min portfolio

Back to Top